• Välkommen till Cavendi

    Ett nordiskt alternativ – en ny standard på marknaden.

För varje kund. Med varje kund.

Vi arbetar för dig genom att skapa lösningar som fungerar, engagerar och motiverar.

Expenses matter

Most valid short-term value creation for Swedish non-life insurers.

Actionable costing

En jämförelse av försäkringsbolags kostnadsstyrning och allokering.

Close to perfection

Bokslutsbarometern – hur ser det ut i svenska storföretag?

Hidden potential?

State of health in Business Control

Vi levererar bestående resultat inom affärskritiska områden

Strategy & Performance Improvement

Finance & Performance Management

Risk & Regulatory Development

Jobba med oss – bli en del av Cavendi

Det som tilltalar mig allra mest är att det finns utrymme för långsiktighet.

Carl Törnqvist
Carl TörnqvistManagementkonsult

Jag har sett många arbetsplatser under årens lopp och har aldrig tidigare upplevt samma grad av engagemang i kunder och gemensamma mål

Jonas Höijer
Jonas HöijerManagementkonsult

Cavendi Management Consulting

Tel: 08-410 829 50
E-post: info@cavendi.se

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 32b, 114 29 Stockholm

Martin Öhrberg, Managing Partner

Tel: 073- 434 74 81
Skicka e-post

Petter Diurlin, Managing Partner

Tel: 070-826 18 52
Skicka e-post

Jonas Höijer, Styrelseordförande

Tel: 070-646 33 91
Skicka e-post