Välkommen till Cavendi

Vi skapar skräddarsydda lösningar och driver förändring tillsammans med våra kunder.

För varje kund. Med varje kund.

Vi arbetar för dig genom att skapa lösningar som fungerar, engagerar och motiverar.

Expenses matter

Most valid short-term value creation for Swedish non-life insurers.

Actionable costing

En jämförelse av försäkringsbolags kostnadsstyrning och allokering.

Close to perfection

Bokslutsbarometern – hur ser det ut i svenska storföretag?

Hidden potential?

State of health in Business Control

Vi levererar bestående resultat inom affärskritiska områden

Finance

Risk

Technology

Transformation