Cavendi är ett latinskt ord och kan fritt översättas till dra försorg om, vara aktsam om någons bästa.

Det uttrycker på ett utmärkt sätt vår ledstjärna; att i varje uppdrag ge våra kunder vårt bästa kunnande och vårt största engagemang.

Vi är alla managementkonsulter, några med bakgrund från de stora internationella konsultföretagen, andra med seniora linjebefattningar på meritlistan, men alla med en passion för att lösa verklighetens problem.

Vi arbetar för dig genom att skapa lösningar som fungerar, engagerar och motiverar. Vi har rötterna i Sveriges äldsta managementkonsultbolag och har en djup tro på att i ord och praktisk handling integrera den akademiska världens teoretiska styrka med organisationers praktiska verklighet.

Vi arbetar med dig och din organisation. Detta är självklart för oss. Vårt arbetssätt kännetecknas av det nära samarbetet mellan klient och konsult. Vi kombinerar djup erfarenhet, analytisk skärpa och kompetens med ett pragmatiskt och engagerat angreppssätt.

Våra mest erfarna konsulter har varit verksamma i över 20 år. Vi vågar nog påstå att vi har mött de flesta utmaningar och problemställningar som en managementkonsult kan ställas inför.

Välkommen till Cavendi.