• Om Cavendi Management Consulting

    Cavendi grundades med en idé om att erbjuda ett nytt seriöst alternativ på den svenska marknaden för management consulting

Cavendi är ett latinskt ord och kan fritt översättas ”dra försorg om, vara aktsam om någons bästa”. Det uttrycker på ett utmärkt sätt vår ledstjärna; att i varje uppdrag ge våra kunder vårt bästa kunnande och vårt största engagemang.

Vi är alla managementkonsulter, några med bakgrund från de stora internationella konsultföretagen, andra med seniora linjebefattningar på meritlistan, men alla med en passion för att lösa verklighetens problem.

Vi arbetar för dig genom att skapa lösningar som fungerar, engagerar och motiverar. Vi har rötterna i Sveriges äldsta managementkonsultbolag och har en djup tro på att i ord och praktisk handling integrera den akademiska världens teoretiska styrka med organisationers praktiska verklighet.

Vi arbetar med dig och din organisation. Detta är självklart för oss. Vårt arbetssätt kännetecknas av det nära samarbetet mellan klient och konsult. Vi kombinerar djup erfarenhet, analytisk skärpa och kompetens med ett pragmatiskt och engagerat angreppssätt.

Våra mest erfarna konsulter har varit verksamma i över 20 år. Vi vågar nog påstå att vi har mött de flesta utmaningar och problemställningar som en managementkonsult kan ställas inför.

Välkommen till Cavendi.

Våra tjänsteområden

Vi hjälper våra kunder med deras mest affärskritiska utmaningar inom en rad olika kompetensområden

Våra konsulter

Vi rekryterar högpresterande konsulter och linjechefer som delar våra värderingar och syn på moderna konsulttjänster.

Cavendi Management Consulting

Tel: 08-410 829 50
E-post: info@cavendi.se

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 32b, 114 29 Stockholm

Martin Öhrberg, Managing Partner

Tel: 073- 434 74 81
Skicka e-post

Petter Diurlin, Managing Partner

Tel: 070-826 18 52
Skicka e-post

Jonas Höijer, Styrelseordförande

Tel: 070-646 33 91
Skicka e-post