• Det här gör vi

    Med djup förståelse för våra kunders verksamhet och omvärld förenar vi analytisk skärpa med praktisk erfarenhet och pragmatism.

Strategy & Performance Improvement

Aldrig tidigare har strategier och affärsmodeller satts under en sådan press som nu. Samtidigt är möjligheterna och förutsättningarna att ompröva beslut och testa hypoteser större och enklare nu än någonsin.

Vi hjälper företag att positionera sig för lönsam tillväxt i en ständigt föränderlig omvärld. Vi stärker konkurrenskraften hos våra kunder genom att vässa sina kunderbjudanden och adressera såväl lönsamhetsutmaningar som effektivitetsförbättringar.

För mer information kontakta gärna:

Martin Öhrberg
Tel: 073-434 74 81
mailto:martin.ohrberg@cavendi.se

Finance & Performance Management

Ingen strategi är bättre än den som genomförs. Alltför ofta misslyckas företag med att förverkliga sina planer på grund av bristande styrning och uppföljning. Här spelar ekonomifunktionen en avgörande roll.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer utforma och sjösätta ändamålsenlig verksamhetsstyrning som länkar ihop strategier med prioriteringar, aktiviteter och mätetal. Vi effektiviserar processer och moderniserar system, utbildar och coachar medarbetare som chefer.

För mer information kontakta gärna:

Petter Diurlin
Tel: 070-826 18 52
petter.diurlin@cavendi.se

Risk & Regulatory

Nya affärsmodeller och ny teknologi medför nya risker – lagstiftare och myndigheter blir alltmer tongivande i att etablera spelregler som borgar för stabilitet, transparens och kundnytta. Att navigera i detta landskap blir allt viktigare. Och alltmer kostsamt och krävande.

Med utgångspunkt i våra kunders förutsättningar och behov, identifierar och adresserar vi behov av förändring kopplat till riskhantering och regelverk. Vi ser över strukturer, processer och säkerställer att nödvändiga förmågor kommer på plats på ett effektivt sätt.

För mer information kontakta gärna:

Carl Törnqvist
Tel: 073-399 18 85
carl.tornqvist@cavendi.se